סמינר מתכננים בנושא מערכות חימום במפעל אימרגז איטליה

לאחרונה נערך סמינר מתכנני אינסטלציה בחברת אימרגז איטליה.

משלחת של מתכננים בכירים מטעם ש.א.ח.פ הנדסה בע"מ יצאה לסיור במפעל אימרגז והשתתפה בסמינר בנושא מערכות חימום בתנורי קונדנס לתפוקות של כ- 800,000 קקל״ש.

בתמונה: חברי משלחת שאחפ הנדסה: